Baso Baliabideen azterketa

Tracasak baso-baliabideen azterketan duen esperientzia honako gai hauetan ardazten da:

  • Mendi Antolatuen Kudeaketa eta Administrazioa:Mendi-antolaketen kudeaketarako oinarrizko informazioa biltzeko gai den geodatu-base bati aplika dakiokeen datu-eredua sortzea.
  • Baso-suteak. Geoprozesu eta inbentarioen bidez Erregai Ereduen eskualdeko eskalako mapa bat sortu da.
  • Energia sortzeko baso-hondakinen ebaluazioa. GIS analisia baso-hondakinen erreketaren bidezko energia-ekoizpena kuantifikatzeko eta lokalizatzeko.
  • Eskualdean biomasa kuantifikatzeko eredua: Teledetekzioan eta inbentario nazionaleko datuetan oinarrituta, zuhaitz-masei dagokien karbonoaren finkapena kalkulatzen da.
  • Baso-masen parametroak LiDAR-ekin. LiDAR datuetatik eta baso-inbentariotik bereizmen handiko baso-parametroak lortzen dira.

Erabilitako teknologia:

  • Datu-baseak: SQL Server, MySQL, MS Access.
  • GIS-teledetekzioa: ArcGis, ERDAS, ENVI, Quantum, GeoMap (sw propioa)
  • Programazioa: C#, Python, VB
  • LiDAR: Terrascan, Fusion, R

Bezeroa:
Nafarroako Gobernua

Erreferentziak:
http://www.cfnavarra.es/medioambiente/descargas/OrdFor_anexo7.pdf
http://www.parquedebertiz.es/?url=geo&sec=88
http://www.researchgate.net/publication/40910144_Los_sig_y_la_tecnologa_lidar_en_el_sector_forestal?ev=sim_pub
http://geofocus.rediris.es/docPDF/Informe1_2003.pdf

Proiektu gehiago Lurraldearen kudeaketa